Посилений ролик В11

Ролик В11 посилений, діаметр 50 мм, шток 11 мм, довжина штока 22 мм.